Холсим Кариерни Материали АД
Оператор драга, земекопачка/ ескаватор
Sofia
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Оператор драга, земекопачка/ ескаватор

Sofia full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Водещи в добива и преработката на инертни материали (пясъци и чакъли)

Responsibilities

Оператор драга, земекопачка / ескаватор,
Холсим кариерни материали АД, София

Търси да назначи

Основни отговорности:

• Изкопава суровината /баластрата/, с която се захранва преработващата инсталация.
• Следи за качеството на добивания материал и при отклонение информира началник смяната;
• Текущо проверява и установява проявили се отклонения в работата на ПТС( плаващо техническо съоръжение) и съоръженията към него, сигнализира за проблема, търси и предлага решение;
• Осъществява маневрите при местене на ПТС при смяна на забоя;
• Поддържа в изправност и използва по предназначение баржа и гребна лодка;
• Извършва дейности по превантивна поддръжка на ПТС и съоръженията към него;
• Участва пряко в провеждането на планирани и непланирани ремонти, отстраняване на аварии по машините и съоръженията, извършването на монтажни, демонтажни и настройващи дейности по оборудването;
• Спазва техническите и технологични изисквания за експлоатация и поддръжка на машините и съоръженията, и за използване на материалите и инструментите за работа;
• Стриктно спазва правилата за безопасност при работа и противопожарна охрана, спазва вътрешнофирмените правила, инструкции и нормативни изисквания, поддържа чистота на работните площадки.

Requirements and necessary skills

Документи за кандидатстване:
- автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти
- копие от диплом за завършено образование

We offer

Стабилност и сигурност