"СОК Камчия" ЕАД
Готвач-бригадир (зам. главен готвач)
к.к. Камчия
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Готвач-бригадир (зам. главен готвач)

к.к. Камчия full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е разположен на българския бряг на Черно море, в близост до уникалния природен резерват, под защитата на ЮНЕСКО, до устието на река Камчия. Това е уникален център от нов тип, който предлага програми свързани с отдих, образование, култура, творчество, спорт, здраве, бизнес и конгресен туризъм.

Responsibilities

• Организира и координира работата в кухнята, замества с делегирани всички права главния готвач.
• Организира и участва в производството на гот¬варска продукция;
• Спазва утвърдената технология за производство на готвар¬ска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти;
• Приготвя ястията съвместно с главен готвач, като се съоб¬разява с наличните продукти и съответното меню за деня – закуска, обяд и вечеря;
• Контролира готвачите и кухненските работници за изпъл¬нение на определените менюта;
• Взема активно участие в презентацията на храната пред гостите на хотела;
• Следи за правилното използване и поддържане на оборуд¬ването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на поме¬щенията;

Requirements and necessary skills

• Придобит опит на същата позиция минимум 2 години;
• Умение за работа в екип;
• Умение за самостоятелна работа;
• Енергичност;
• Внимание към детайла;
• Устойчивост на стресови ситуации;
• Търпение;
• Организираност;

We offer

• Трудов договор с осигуряване върху реалното възнаграждение;
• Постоянна заетост;
• Навременно заплащане;
• Осигурен транспорт;
• Работно облекло;
• Изхранване по време на работните смени
• Настаняване за кандидатите от други населени места;
• Работно време по изготвен и утвърден график;
Zaplatomer.bg