МАРИМЕКС ООД
Оператор машина арматурна заготовка
с. Яна
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
Zaplatomer