Not disclosed
Технически организатор / координатор
Pernik
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Технически организатор / координатор

Pernik full-time Between 500 and 1000 bgn

Responsibilities

• Координиране и организиране на поръчки от външни доставчици.
• Организиране на пласмента/влагането на материалите в производството.
• Управление на доставките и логистичните въпроси.
• Организиране на всичко необходимо за производствената линия.
• Поставяне на ежедневни задачи на работниците в съответсвие с произвдоствения план и нуждите на звеното.
• Изготвяне на доклади и отчети за ефективността на производството и други произвдоствени възпроси.
• Спазване на крайните срокове; разбиране на приоритетите на компанията и на индустриализацията.
• Управление на всички процеси чрез специализиран софтуер.

Requirements and necessary skills

• Техническо образование – ще се счита за предимство.
• Познания за производствени машини и съоръжения.
• Широкоскроена и организирана личност, способна да се справя с много задачи едновременно.
• Отлично владеене на английски и/или гръцки език.
• Отлични компютърни умения (MS Word, MS Excel).

We offer

• Мотивиращо заплащане.
• Допълнителни социални придобивки – ваучери за храна.
• Възможност за кариерно развитие в интересна работна среда.
• Обучение според изискванията на производството ни.
• Дългосрочна заетост.
• Работа със сплотен и лоялен екип.
Zaplatomer