SOLO Capital Ltd.
under 5 служителя Apply
Офис мениджър
Burgas
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Офис мениджър

Burgas full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Нашият клиент е фирма, специализирана в продажба на земеделска техника, която търси за базата си:

Responsibilities

1.Получава постъпващата кореспонденция за управителя на дружеството, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от управителя или конкретни изпълнители.

2.Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от управителя за вземане на отчет.

3.Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на съвета на директорите, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред.

4.Предава и получава информация по приемно предавателните устройства, организира телефонните разговори на управителя, приема и изпраща телефонограми, телекси и факсове, обработва и систематизира получената информация и я докладва на управителя.

5.Приема и предава документи за подпис от управителя и лични заявления от работниците и служителите.

6.Осигурява повикването на работници и служители при управителя и прием на външни посетители в съответствие с установения ред.

7.Стенографира, пише на машина или компютър или организира отпечатването и размножаването на материалите.

8.Води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхраняване или предаването им в деловодството.

9.Осигурява снабдяването на кабинета с канцеларски и други материали, организира подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията.

10.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Requirements and necessary skills

Изисквания:
- Подходящо висше образование, в областта на Икономиката или инженерните науки;
- Задължително много добро владеене писмено и говоримо на английски език;
- Много добро владеене на български език;
- Много добри умения за работа с MS Office и Интернет;
- Представителен външен вид;
- Отлични комуникативни способности;
- Опит в продажбите: предимство;
- Опит в работа с административни документи;
- Опит на подобна позиция - мин. 2г.;
- Готовност за започване на работа максимално бързо;
- Шофьорска правоспособност e предимство ;
- Готовност за работа в краткосрочни командировки при необходимост;

We offer

Фирмата предлага:
- Въвеждащо обучение;
- Заплащане, обвързано с резултатите;
- Работа в екип от професионалисти;
- Дългосрочни трудови отношения;

Лиценз 2589 от 03.08.2018г.

Contact Information

Phone: 0898531692

Zaplatomer