Adecco Bulgaria
50 - 300 служителя Apply
Мениджър Качество
Шумен
full-time

Мениджър Качество

Шумен full-time

About us

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

От името на нашия доверен клиент „Нови енергийни системи“ (НЕС) ООД, пазарен лидер в производството на продукти, системи и решения, ползващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда, търсим да назначим Мениджър Качество

Responsibilities

Цел на длъжността:
• Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството във всички поделения на фирмата;
• Осъществява контрол върху качеството на производствените процеси в дружеството;

Основни функции:
• Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството във всички поделения на фирмата;
• Обновява процедурите на предприятието по СУК ISO 9001:2008 и ги актуализира своевременно съгласно настъпилите промени в организацията на дейностите и организационната структура;
• Разработва и внедрява процедури и методологии за входящ контрол на материалите и суровините, закупувани за производството на предприятието; текущ контрол на производствените операции и процеси, и за изходящ контрол на готовите изделия на предприятието;
• Приема информация за постъпилите рекламации и поддържа статистика;
• Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти;
• Следи за несъответствия между използваните материали и необходимите стандарти;

Requirements and necessary skills

• Висше техническо образование;
• Предходен опит на същата позиция в производствено предприятие – задължителен;
• Познаване на нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики в производството;
• Познаване на компютърни и други автоматизирани системи за извършване на технологичен контрол на производството;
• Владеене на английски език – предимство;
• Опит в ръководството на хора;
• Отлична комуникативност на всички нива;
• Умения за решаване на проблеми;
• Прецизност, организираност и инициативност;
• Висока мотивираност и умения за работа в екип;

We offer

• Отлично заплащане, обвързано с професионалния опит и постигнатите резултати;
• Бонусна система;
• Фирмено обучение;
• Работа в динамична среда;
• Работа в утвърдена производствена компания;

В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814.

Contact Information

Phone: 0884296041

Zaplatomer