Артстрой 1 Кънстракшън ЕООД
Инженер-проектант BIM | Revit Modeller
Sofia, Sofia Region
full-time

Инженер-проектант BIM | Revit Modeller

Sofia, Sofia Region full-time

About us

"Артстрой 1 Кънстракшън" ЕООД е строително-инженерна компания и част от опериращата вече 20 години на българския пазар фирма "АРТСТРОЙ ГРУП" АД.
Компанията се занимава с проектиране, подробно устройствено планиране, градоустройствен дизайн, строителство и контрол върху извършване на всички дейности по реализиране на строителни проекти.

Responsibilities

• Контролира и координира правилното прилагане и използване на REVIT елементи, чрез които да се извеждат подробни количествено стойностни сметки;
• Анализира и оценява посредством Navisworks & BIM360, конфликти между различните части, както по време на дизайн, така и по време на строителство;
• Работи с AutoCAD 2D/3D и управлява пространствата (MS, PS), работа с мащаби, настройка на слоеве, настройка на листове и печат;
• Осъществява авторски надзор по време на строителството;
• Осъществява контакт и участва в преговори с всички участници в строителния процес;
• Създава архитектурни и конструктивни детайли в рамките на BIM/REVIT модела, като осъществява постоянна комуникация с проектантите от всички части.

Requirements and necessary skills

• Висше инженерно образование – ССС/ПГС или Архитектура;
• Професионален опит на подобна позиция – минимум 8 год.;
• Опит в създаването на оразмерени чертежи за нуждите на строителната компания;
• Задълбочени познания и интерес в изграждането на информационни системи BIM в строителната индустрия и дизайн;
• Експертно ползване на REVIT 2018.2, минимум 2016;
• Отлично владеене на AutoCAD 2D/3D;
• Познания с Design Master за Revit M/E/P ще се счита за предимство.

We offer

• Възможност за придобиване на професионален опит и повишаване на професионалната квалификация;
• Динамична и интересна работа в отлична работна среда;
• Предизвикателна позиция в млад, амбициозен и мотивиран за успех екип;
• Отлични условия на труд в добре оборудван офис, разположен на комуникативно място;
• Добро възнаграждение и пакет социални придобивки.

Contact Information

Phone: 0882806820

ITCD