Контрагент 35 ЕООД
20 - 50 служителя Apply
Ръководител на проект
Stara Zagora
full-time

Ръководител на проект

Stara Zagora full-time

About us

https://www.contragent.com/

Responsibilities

Знания и умения:
• Управление на процеси
• Управление на хора
• Управление и координация на ресурси
• Планиране
• Отчитане
• Анализиране
• Бюджетиране
• Водене на преговори
• Комуникация
• Решаване на конфликтни ситуации
• Управление на времето – лично и на екипа
• Компютърни знания и умения
• Работа с MS Office, задълбочени познания по MS Excel
• Работа с Autocad е предимство
• Опит с MS Project е предимство
• Знания в областта на контактни мрежи за ЖП инфраструктура, контактни мрежи за трамваи и тролеи

Requirements and necessary skills

1. Образование
Висше електротехническо образование, силови специалности от Технически университет или от Висш институт по Транспорт – специалност „Енергетика и контактни мрежи” е предимство.
2. Професионална квалификация.
 Електротехника, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Контактни мрежи, ЖП инфраструктура, градски електротранспорт.
• Мениджмънт
• Управление на проекти
3. Опит:
• Опит в управлението на проекти
• Опит в ръководството на строителство на контактни мрежи
4. Личностни качества:
• Лидерство
• Организираност
• Способност за изслушване
• Комуникативност
• Ориентация към постигане на цели
• Способност за работа под стрес
• Лоялност
• Честност
• Ентусиазъм и оптимизъм
• Възможност за работа с дългосрочни командировки, в т.ч. и в чужбина или на обект извън мястото на постоянно местоживеене.
• Възможност за чести пътувания в т.ч. и в чужбина
• Добро физическо и психическо здраве
• Добра физическа форма
5. Управление на автомобили
• Шофьорска книжка категория B, без нарушения
6. Езикови умения:
• Владеене на български и английски език – писмено и говоримо
• Правилен правопис
7. Документи за кандидатстване:
• Диплома за завършено Висше образование по посочените специалности
• Подробно мотивационно писмо с посочване на конкретен управленски или технически опит.
• Диплома ( или удостоверение) за завършени езикови курсове или информация за придобита езикова квалификация по друг начин.
• Подробна автобиография (CV в европейски формат)

We offer

Фирмата предлага:
• Атрактивно заплащане + командировъчни разходи + бонуси.
• Допълнително фирмено техническо обучение по специалност „Контактни мрежи” и обучение по „Управление на проекти”
• Десктоп Компютър с голям монитор
• Лаптоп с мобилен интернет
• Служебен високопроходим автомобил
• Служебен телефон – смартфон с e-mail, Calendar и Task синхронизирани с фирмения MS Exchange, мобилен интернет
• Лични предпазни средства и работно облекло
• Самостоятелно жилище в населено място по местонахождение на изпълнявания обект

Contact Information

Phone: 042600032

ITCD