EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електромонтьор
Карнобат
длъжност на пълно работно време

Електромонтьор

Карнобат длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Изграждане, експлоатация и поддръжка на електросъоръжения и средства за измерване
• Монтаж, демонтаж, отчитане и проверка на измервателни средства
• Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специализиран софтуер
• Прекъсване и възстановяване на захранването на обекти
• Подпомагане при проектиране
• Отстраняване на аварии през и извън работно време
• Подпомагане на други групи и КЕЦ при необходимост

Изисквания и необходими умения

• Средно електротехническо образование (висше електротехническо образование е предимство)
• Опит в сходни дейности е предимство
• Електротехнически познания
• Компютърни умения - MS Office
• Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност и устойчивост
• Шофьорска книжка, кат. В

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация в стабилна интернационална компания
• Утвърдени правила и стандарти на работа
• Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Срок за кандидатстване: 25.10.2020

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутон "Кандидатстване".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
ITCD