КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Асистент/ка проекти по ЗОП
Sofia
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Асистент/ка проекти по ЗОП

Sofia full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Корект-Консулт България търси приветлива, позитивна и мотивирана личност за екипа на нашия клиент – българска търговска фирма.

Responsibilities

Като Асистент/ка проекти по Закона за Обществените Поръчки (ЗОП) основните Ви задължения ще включват:

• Активно участие в подготовката по възлагане на обществени поръчки, вкл. изготвянето на работната документация за процедури по ЗОП;
• Обработка и класификация на цялата оперативна информация;
• Преглед на различни документи (договори, оферти, споразумения), свързани с дейността на фирмата;
• Водене на бизнес кореспонденцията на български и английски език;
• Организация на всички видове бизнес мероприятия на фирмата.

Requirements and necessary skills

Изискванията към Вас:

• Подходящо висше образование (напр. в областта на икономиката или маркетинга)
• Отлични компютърни умения (Excel и работа с бази данни ще бъдат тествани на интервюто);
• Опит при работа по проекти по ЗОП е много голямо предимство;
• Познаване на Закона за Обществените Поръчки (ЗОП) и правилника за прилагането му;
• Отлично владеене на бизнес протокол и кореспонденция;
• Дискретност и умения за работа с конфиденциална информация;
• Да бъдете гъвкави и добре организирани, за да се справяте успешно с широк спектър от задачи и приоритети.

We offer

Работодателят предлага:

• Отговорна и предизвикателна работа в динамична среда;
• Постоянна работа на пълен работен ден;
• Дългосрочен трудов ангажимент;
• Брутна работна заплата 2000.00 лв.

В случай, че имате интерес към позицията, моля кандидатствайте с актуална автобиография и препоръки от предишните работодатели (ако имате такива).

На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените по документи кандидати.

„Корект Консулт България“ ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под № 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика.

С настоящото кандидатстване давате съгласието си за обработката на личните Ви данни и предоставяне на възможности за наемане на работа да се извършва от „Корект Консулт България“ ЕООД, в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за Защита на Личните Данни.

Contact Information

Phone: 8519115

ITCD