Not disclosed
Мениджър Осигуряване на качеството
Dobrich
full-time

Мениджър Осигуряване на качеството

Dobrich full-time

Responsibilities

* Организира и координира процесите в дейността по осигуряване на качеството;
* Изготвя методически системи за контрол на качеството;
* Предлага и утвърждава стандарти за контрол на качеството;
* Анализира и оценява качеството на произвежданата продукция, предлага мерки и предприема действия за намаляване на брака;
* Анализира несъответствията и причините за възникването им, съгласува и контролира прилагането на мерки за минизирането им;
* Организира и контролира документацията и записите, предвидени в системата за управление на качеството;
* Съставя и контролира спазването на процедури за извършване на входящ контрол на материали, текущ контрол на продукцията и производствения процес.

Requirements and necessary skills

* Висше образование, техническа специалност;
* Предходен опит в производствена компания е предимство;
* Владеене на английски език на добро работно ниво;
* Много добри познания в MS Office;
* Отговорност, прецизност, аналитични умения;
* Комуникация и умения за работа в екип.

We offer

* Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
* Възможности за професионално развитие;
* Мотивиращо възнаграждение;
* Индивидуални бонуси за постигнати резултати;
* Допълнителни придобивки за служители;
* Добра работна среда;
* Работа с екип от професионалисти.
ITCD