Специалист ПТО
Варна
длъжност на пълно работно време

Специалист ПТО

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

SIS Group обединява компании с различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Специалист ПТО.

Отговорности

•Провеждане на търгове за подизпълнители и доставчици;
•Изготвяне на подробни количествени сметки, количествено – стойностни сметки, анализни и фирмени цени, оферти;
•Изготвяне на линейни графици за работата на обектите;
•Следене за спазване на разходни норми на материалите;
•Изготвяне на отчетни документи;
•Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки и частни търгове;
•Съставяне на актове за извършени СМР.

Изисквания и необходими умения

• Висше техническо образование - специалност ССС или ПГС - задължително;
• Минимум 3 години професионален опит на позиция в ПТО - задължително;
• Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
• Познаване на ЗУТ както и всички строителни наредби и книжа;
• Добри познания при разчитането на строителна и проектна документация;
• Опит в подготовката на тръжна документация – технически предложения, линейни графици и анализи на единични цени - задължително;
• Носене на отговорност и спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда;
• Добра компютърна грамотност – MS Office , AutoCAD, МS Project.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, в съответствие със ЗЗЛД.

Информация за контакт

Телефон: 0700 1111 4

ITCD