Евро Инвестмънт Холдинг
Техник /Механик - поддръжка на производствено оборудване
Sofia, Sofia Region
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Техник /Механик - поддръжка на производствено оборудване

Sofia, Sofia Region full-time Between 1000 and 1500 bgn

Responsibilities

• Поддържа и контролира доброто техническо състояние на технологичното оборудване ;
• Участва при приемане , монтажа и внедряването на ново оборудване ;
• Отговаря и актуализира сервизната и техническа документация, правилното съхранение и експлоатация на оборудването;
• Реагира на извънредни ситуации, повреди, неизправности и други експлоатационни проблеми.
• Ремонтира и отстранява самостоятелно възникналите аварии по време на експлоатацията на машините и производствените линии;
• Предлага проекти за подобряване на процеси и производствени линии, насочени към оптимизиране на оперативната и енергийна ефективност .

Requirements and necessary skills

• Средно специално (професионално) или висше техническо образование;
• Опит на подобна или същата длъжност в производствено предприятие в ХВП мин 3год. е предимство;
• Добро владеене на английски език, писмено и говоримо – препоръчително;
• Много добри компютърни умения;
• Умения за работа самостоятелно и в екип;
• Желание за учене и усъвършенстване;
• Kоректност и отговорност;
• Готовност за пътуване.

We offer

• Отлични условия на труд;
• Предизвикателна и интересна работа;
• Въвеждащо обучение;
• Добро заплащане, съобразено с Вашите резултати;
• Дългосрочно професионално развитие;
• Коректно отношение от страна на работодателя;
• Ваучери за храна

Contact Information

Phone: +359 894 661 221

ITCD