Евро Инвестмънт Холдинг
Индустриален инженер
Sofia, Sofia Region
full-time

Индустриален инженер

Sofia, Sofia Region full-time

About us

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси индустриален инженер за свои производствени обекти в град София и Софийска област в ХВП!

Responsibilities

Поддържа производствените машини и системи и оптимизира производствения цикъл съвместно с технологичен отдел;
Проектира целия производствен цикъл на нови продукти и внедрява нови производствени машини и системи;
Следи за спазването на административните наредби при работа с производственото оборудване;
Изготвя доклади и становища за горе изброените дейности.

Requirements and necessary skills

Инженерно образование;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти;
Владеене на английски език писмено и говоримо;

We offer

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.

Contact Information

Phone: +359 2 906 0400/212

ITCD