Алфа Консулт България ООД
под 5 заети служителя
Производствени оператори
Елин Пелин
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.
VCD