Евро Инвестмънт Холдинг
Строителен инженер на производствени сгради
Sofia, Sofia Region
full-time

Строителен инженер на производствени сгради

Sofia, Sofia Region full-time

About us

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси строителен инженер за изграждане и поддръжка на собствени производствени обекти в град София и областта!

Responsibilities

Контролира проектирането на различни видове строителни конструкции за производствени помещения;
Следи за изпълнението на строително-монтажните работи на строителната площадка, съгласно стандартите на компанията и специфичните особености за обекта;
Координира и съгласува дейностите с Управителя;
Изготвя/проверява количествени сметки и количествено-стойностни сметки;
Актува/отчита извършените СМР на обекта;
Изготвя справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строително-ремонтните дейности.

Requirements and necessary skills

Инженерно образование или подобно в сферата на архитектурата и строителството;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти;
Добро познаване на ЗУТ;
Владеене на английски език;

We offer

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.

Contact Information

Phone: +359 2 906 0400/212

ITCD