EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Специалист, приложно програмиране
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Специалист, приложно програмиране

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Управление на бизнес изискванията към съществуващи приложения и системи
• Проектиране на нови приложения и бази данни
• Разработка и поддръжка на CRM платформи базирани на Microsoft Dynamics 365
• Дигитална трансформация на работни процеси и структури в групата EVN
• Създаване на ефективни APIs и microservices
• Откриване и отстраняване на проблеми
• Изработване на техническа документация и структуриране на бизнес изискванията
• Екипна работа и взаимодействие с други специалисти за подобряване възможностите на системите
• Управление на проектна документация

Изисквания и необходими умения

• Висше образование: софтуерни технологии, информатика, приложно програмиране или сходни
• Професионален опит: минимум 1 година
• Опит в разработката на уеб базирани и мобилни приложения Microsoft SQL Server: queries, views and stored procedures, etc. /T-SQL/
• Познания в областта на Front-end технологии – HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular
• Познания в областта на Back-end технологии - .NET Framework, C#, .Net Core, Web API, WCF
• Работа със сорс контрол системи - SVN и GIT CI/CD системи – Jenkins и тикет системи – Jira
• Писмен и говорим английски език на работно ниво
• Опит с Microsoft Dynamics 356 и Kentico CMS
• Комуникативни умения, умения за работа в екип

Ние Ви предлагаме

• Дългосрочна реализация в стабилна международна компания
• Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти
• Отлична работна атмосфера и условия на труд
• Атрактивен социален пакет и отлична локация

Начин за кандидатстване: Изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутона Кандидатстване.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзмож-ност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за повери-телност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
ITCD