Технически ръководител - груб строеж
Бургас
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Технически ръководител - груб строеж

Бургас длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

Описание на позицията

Поради разширен обем на работа на наш клиент фирма с основна дейност комплексно строителство търсим ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ-груб строеж със следните изисквания:

*Опит като технически ръководител груб строеж-ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
*Компютърна грамотност обслужваща длъжността
*Познаване на действащите нормативни документи
*Знания за разчитане на проектната документация
*Ръководни и организационни умения, изградени с опита
*Нагласа за динамична заетост и експедитивност

Длъжностните задължения включват
-Цялостна организация по изпълнение на обекта
-Вземане на самостоятелни решения в процеса на работа
-Отговорност за спазване на трудовата и технологична дисциплина
-Съблюдаване и спазване на фирмените стандарти за качество
-Отговорност за спазване сроковете зададени по график
-Отчетност пред управителя за изпълнение на обектите

Работодателят предлага
*Заетост-петдневна седмица,РВ-8.30-17.00,
*РЗ-2000 нето след изпитателния срок
*Динамична работа в екип от специалисти
*Служебен автомобил, мобилна връзка и др.

Необходими документи за кандидатстване-актуална автобиография с описан трудов опит


Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в Република България №2738/15.02.19

Информация за контакт

Телефон: 056/820321 0886/729786

ITCD