ЕТМ КОНСТРУКЦИИ
Монтажник
Sofia, Sofia Region
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Монтажник

Sofia, Sofia Region full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Фирма ЕТМ е специализирана в изработването на хладилни камери и метални конструкции

Responsibilities

Мотивиран, самостоятелен и безконфликтен

Requirements and necessary skills

• Работа със заваръчно оборудване и ръчни електрически инструменти
• Заваряване и рязане на елементи, детайли и съоръжения, като спазва установената технология и процедури
• Извършва шлосерски дейности
• Извършва монтажи на метални конструкции и сродни на тях
• Разчита работни чертежи
• Спазва правилата, гарантиращи сигурност при работа

We offer

• Добри условия на труд;
• Отлично възнаграждение;
• Работа в динамична и предизвикателна среда в екип
• Дългосрочен ангажимент

Contact Information

Phone: 0988912073

ITCD