Nuhealth JSC
Личен асистент на Изпълнителния директор на „Нухелт“ АД
Plovdiv
full-time

Личен асистент на Изпълнителния директор на „Нухелт“ АД

Plovdiv full-time

About us

Фирма Нухелт АД (с брандовете RiceUP! и FitSpo) и фирма Еурофрио България , хладилна складова база в гр.Пловдив, търси да назначи служител за обявената позиция.

Responsibilities

Основни отговорности:
• Ежедневно подпомагане дейността на Изпълнителния директор – оформяне на графици, срещи, пътувания
• Обработване изходяща и входяща поща – писмена и електронна на български и английски език
• Водене на официална бизнес кореспонденция на български и английски език
• Осигуряване на необходимата за Изпълнителния директор информация и документи при необходимост
• Контактуване и кореспондиране с доставчици, подизпълнители и контрагенти на компанията.
• Работа с фирмена документация: договори, фактури, следи плащания
• Координиране с останалите екипи в компанията
• Посреща и настанява гости на компанията
• Подготвяне и оформяне в писмен вид текстове за компанията – заповеди, официални писма, заявки, молби и т.н.
• Асистиране и подпомагане офис дейности при необходимост

Requirements and necessary skills

Изисквания:
• Висше образование. Специалности публична администрация, маркетинг, филология са с предимство
• Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо (втори език е с предимство)
• Добра писмена култура и възможност за създаване на текстове
• Много добра компютърна грамотност – Word и Excel
• Миниум три години стаж на подобна или сходна позиция
• Отлични организационни умения и отговорност
• Приветлива и комуникативна личност
• Умения за работа в екип, в динамична среда

We offer

Работодателят предлага:
• Отлична работна среда и добри условия на труд
• Грижа за служителите
• Добро възнаграждения
• Възможност за дългосрочно развитие на професионални и личностни качества в корпоративна среда
• Работно време: Понеделник – Петък от 09:00 – 18:00 часа

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Contact Information

Phone: 0887 900 468

ITCD