Alta Oils Ltd
50 - 300 служителя
Търговски сътрудник с английски език
Казанлък
full-time
VCD