Adecco Bulgaria
50 - 300 служителя
Агроном за Североизточна България
Варна
длъжност на пълно работно време
VCD