Райкомерс Конструкшън ЕАД
more than 300 служителя Apply See employer
Технически ръководител
Sofia
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Технически ръководител

Sofia full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Райкомерс Конструкшън” ЕАД е водеща компания в областта на инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи. Във връзка със своята дейност, компанията търси да назначи:

Responsibilities

Изпълнява оперативно ръководство на обекти на фирмата.
Организира работата на ръководените строителни екипи, подизпълнители.
Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство.
Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка.
Изготвя точно в определените срокове отчетните документи.
Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила.
Следи за изпълнението на графика на обекта.

Requirements and necessary skills

Образование – завършено средно техническо образование
Опит като ръководител – 3 години.

We offer

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;
Много добри условия на работа;
Възможност за професионално усъвършенстване;
Работа в динамичен и амбициозен екип.
ITCD