Райкомерс Конструкшън ЕАД
more than 300 служителя Apply See employer
Заварчик – ръчно електродъгово заваряване
София
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Заварчик – ръчно електродъгово заваряване

София full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е социално отговорен работодател и следва последователна стратегия за управление на човешките ресурси.
Като лидер във строителния бранш, в частност инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи, компанията се стреми да привлича, развива и задържа най-добрите кадри.

Responsibilities

Извършва ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ).
Участва в съставянето и сам съставя технологичната последователност за заваряване на всички видове заваръчни елементи от черни метали с различна форма и конструкция.
Отстранява дефекти в заварки.
Поддържа в изправно състояние и необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, в съответствие с технологичните изисквания.

Requirements and necessary skills

Да познава принципа на ръчното елекродъговото заваряване (РЕДЗ).
Да разпознава главните компоненти на оборудването за РЕДЗ и тяхната функция.
Да има умения за заваряване на ъглови шевове - стомана
Да умее да заварява стоманени тръби.
Завършено средно образование.
Най-малко 1 година практика.
Валидно свидетелство за управление на МПС, категория В.

We offer

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;
Много добри условия на работа;
Възможност за професионално усъвършенстване;
Работа в динамичен и амбициозен екип.
Месторабота: Ремонтно-монтажна база в гр.София.
ITCD