СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Електротехник
Чирпан
full-time

Електротехник

Чирпан full-time

About us

Нашият клиент „Бъдещност“ АД , гр. Чирпан е модерно, развиващо се предприятие за проектиране, производство и продажби на хидравлични разпределители и компоненти с над 100г. история. Над 80% от продукцията на предприятието се изнася извън страната. Фирмата доставя хидравлично оборудване в Европа, Южна и Северна Америка, Близкия Изток, Австралия и Нова Зеландия. във връзка с разрастването си предприятието търси: професионалист електротехник.

Предложението е валидно за кандидати от цялата страна, като се предлага съдействие и поемане на разходи за преместване

Responsibilities

Обслужва, регулира електрическата част на машините и съоръженията, осигурява безаварийна и надеждна работа на машините в производството
Осъществява контрол за правилната експлоатация на машините и оборудването и извършва профилактика за недопускане на аварии
Контролира натоварването на оборудването и предлага график за извършване на ремонтни работи
Участва в приемането на нови производствени мощности и оборудване за експлоатация след проведен ремонт или монтаж;

Requirements and necessary skills

Средно/Висше образование, подходящо за длъжността, минимум 3 квалификационна група по електробезопасност
Добри теоретични и практически познания по електротехника, електрически машини и автоматика.
Професионален опит на подобна длъжност – 2-4 г. , предимство е в производство.
Познаване на изискванията за безопасност при работа с електрически уредби.

We offer

Възможност за професионална реализация и развитие във стабилна, водеща в своя бранш компания, поставила си амбициозната цел да работи на световно ниво изцяло за износ. Отлична работна атмосфера и условия на труд. Много добро възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва поемане на транспортни и квартирни разходи.


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.

Contact Information

Phone: 02 873 95 94

ITCD