СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Оперативен мениджър мебелна фабрика
Елин Пелин
длъжност на пълно работно време

Оперативен мениджър мебелна фабрика

Елин Пелин длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е българо-италианско предприятие за производство на мебели, съчетаващо италианския дизайн и технологии с гъвкавостта и предимствата на българското производство. Стъпвайки на две десетилетия производствен и пазарен опит, компанията непрекъснато развива концептуално произвежданите модели и предоставя на своите клиенти в страната и Европа комплексни мебелни решения, съобразени със съвременните тенденции в организацията на офисa и публичните пространства .
Във връзка с разрастване на дейността , модернизиране на фабриката i разширяване на номенклатурата и обема на производството за вътрешен и външен пазари търсим „Оперативен мениджър“

Отговорности

Ръководи пряко всекидневната оперативна работа на екипите във фабриката, осигурява ефективното взаимодействие между различните звена и отдели;
Работи активно за постигане на стратегическите цели в тясно сътрудничество със Собственика и постоянно взаимодействие с Ръководителя производство;
Организира и планира работата на проектантския екип по оферирането и договарянето на поръчки.
Определя приоритетите и реда на изпълнение на оферти и технологични разработки;
Организира обсъждания с проектанти, технолози и клиенти за намиране най-оптималните по отношение цена, качество и срок на изпълнение решения;
Планира и координира връзката между проектиране, снабдяване, производство и доставки.
Ръководи работата по избор на най-подходящите за фирмата доставчици на материали и обков от гледна точка на цена, качество, надеждност и срок на доставките;
Съвместно с Ръководител производство следи изпълнението на графиците за производство, като подрежда приоритетите по поръчки в режим на комуникация с възложители и търговците;.
Следи и контролира продукцията, която напуска фабриката към клиентите да отговаря на приетата поръчка, с високо качество и в срок;
Носи своята част от отговорността за удовлетвореността на клиентите и имиджа на фабриката;
Отговаря за управлението на персонала във фабриката - подбор, оценка, обучение и развитие;
Предлага промени в организацията на работата с цел подобряване на условията на работа, удовлетвореността на клиентите и финансовите резултати на фирмата.

Изисквания и необходими умения

Технически компетенции

Висше образование, изключително предимство е образование ,свързано с производството на мебели/ Висше техническо образование в областта на машиностроенето;
Познания и опит в работа с ERP системи,
Познания в AUTOCAD , свободно ползване на средата от програмите на Widows, най-вече Excel/Word
Много добър английски език - писмено и говоримо

Професионални компетенции

Опит в управлението на процеси в производствено предприятие (или голям цех), за предпочитане от мебелния бранш;
Опит на управленска позиция – мин. 3г.;
Предимство са познания в проектирането и технологията на производство на мебели

Личностни компетенции

Проактивна / инициативна личност , с балансиран характер, устойчива на предизвикателствата на работата, с умение да взема работещи решения при сложни вътрешни и външни трудности;
Лидерски умения, способност за работа в екип и стимулиране на творческия потенциал на всеки служител на организацията;
Умения ясно и убедително да комуникира идеите си и тези на ръководството на компанията пред екипа;
Умения за поддържане на колективния дух и навременно решаване на възможни конфликти на професионална или личностна основа

Ние Ви предлагаме

Отлична възможност за професионално реализация и развитие като част от мениджърски екип на фирмата;
Стимулиращо заплащане, бонуси обвързани с цялостните резултати ;
Работа в среда с високо квалифициран екип и съвременни технологии ;
Работа в модерна производствена база в близост до гр. Елин Пелин, ползване на служебни автомобили :
За кандидати от други населени места поемане на транспортни и квартирни разходи.


Aко проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221

Информация за контакт

Телефон: 02 873 95 94

ITCD