Риск Мениджър / Форекс Дилър
Sofia
full-time

Риск Мениджър / Форекс Дилър

Sofia full-time

Job Description

За наш клиент търсим: Риск Мениджър / Форекс Дилър.

Основни изисквания:

- Перфектно ниво на Английски език (писмен и устен);
- Познания в областта на световните финансови пазари, финансови инструменти;
- Предишен опит на позицията Риск мениджър / Форекс Дилър - минимум 1 година;
- Опит с платформи като: METATRADER 4 и METATRADER 5, CRM, MS Office – по-специално EXCEL и изготвяне на различни репорти;

Основни отговорности:
- Осъществява дейността си при стриктното спазване на Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ).
- Докладване на Ръководството и свързаните с него членове на изпълнителни отдели за
неотложни технически или софтуерни проблеми на клиентите с уебсайтa на компанията,
платформи, съмнителна активност и/или опити за измама.
- Изпълнява и други задачи, възложени му от Управителя на Компанията

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Contact Information

Phone: 0897 902220

ITCD