Клийнтех България ООД
Координатор на проекти
Sofia
full-time

Координатор на проекти

Sofia full-time

About us

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за преход към ниско въглеродна и кръгова икономика. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия, Климатични промени и Устойчиво производство; Координатор и партньор е в редица международни проекти Хоризонт 2020, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ + и участва активно в множество национални програми и инициативи.
Клийнтех България управлява програми, които осигуряват подкрепа за ускорено бизнес развитие на предприемачи и техните иновативни технологии и решения в сферата на чистите технологии, кръговата икономика и устойчивите бизнес решения.

Responsibilities

Като координатор на акселераторски програми вие ще наблюдавате и управлявате изпълнението на пре-акселераторски и акселераторските програми на Клийнтех България за нововъзникващи технологични компании. Ще работите с екипи от предприемачи, които развиват иновативни технологични решения в ранна фаза на развитие – от бизнес идея до първи серийни продажби и структуриране на операции. За всяка програма ще отговаряте за скаутинга на екипите, ще участвате в разработването и ще отговаряте за изпълнението на програмата от специализирани коучинг-услуги, организиране на практични работилници, индивидуални коучинг сесии и представителни събития като Демо дни, алумни- и инвеститорски срещи. Ще участвате в управлението на стартъп грантове, планиране и отчитане на индивидуалните планове на предприемаческите екипи от една страна, а от друга – към координаторите на програмите на европейско ниво.

Основните отговорности включват:

• Планиране, мониторинг и управление на разработването и изпълнението на програмите за акселериране;
• Проектиране на процеси за стандартизиране и мащабиране на програмата
• Осигуряване на логистична и оперативна подкрепа на стартиращите фирми, приети в програмите
• Участие в селекцията, договарянето, програмирането и успешното усвояване на стартъп грантовете, които се предоставят на предприемачите в програмите
• Поддържане гъвкава учебна програма, която е съобразена с най-добрите предприемачески практики и нуждите на екипите
• Проектиране и администриране на проучвания и други инструменти за оценка, с цел събиране и анализ на данни за планиране на програми, вземане на решения и докладване
• Поддържане и развиване на партньорска мрежа с експерти от индустрията и предприемаческите среди, външни доставчици, с цел подобаване на качеството, обхвата и изпълнението на програмите
• Разрастване и координация общността на Клийнтех България от предприемачи, експерти, иноватори и инвеститори.
• Координация на работата с ръководния екип на Клийнтех България с цел идентифициране на начини за включване на акселераторските програми в други бизнес направления
• Задаване на ключови показатели за ефективност за директните отчети към предприемачите в програмата.

Requirements and necessary skills

КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ
Ще научавате нещо ново всеки ден в тази роля. Идеалните кандидати ще имат:
• 5+ години трудов стаж
• Свободно владеене на английски език
• Способност да ръководите малък екип и да управлявате програмите в пълнота - управлението на проектите / програмите, опит с клиенти и опит за планиране и провеждане на събития и др.
• Добри организационни умения и ориентирани към детайлите
• Желание да учите
• Силни умения за писане и устна комуникация

ОСНОВНИ КОМПЕТЕНЦИИ
• Способност да наблюдава и ръководи операциите в забързана среда
• Опит в управление на проекти
• Опит в иновационния мениджмънт е предимство
• Презентаторски и умения за бизнес-коучинг са предимство
• Предишен опит и / или силен интерес към технологиите, стартиращите компании
• Организационни умения и умения за работа с хората (интердисциплинарни и крос-функционални екипи)

We offer

Желание да работите в среда, която е приветлива, отворена, прозрачна, любопитна, съвместна, предизвикателна, насочена към резултати и постигане на позитивен ефект за нашето бъдеще!

Ако желаете да работите в динамична среда, в която да бъдете мотивирани да дадете своя принос, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо.
Кандидатури без мотивационно писмо няма да бъдат разглеждани.

Contact Information

Phone: +359 889 394 036

ITCD