Not disclosed
Кофражисти
София
full-time

Кофражисти

София full-time

About us

„Бараж Къмпани“ ЕООД обявява 10 свободни работни места за длъжност "Кофражист"

Responsibilities

І. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Сортира, подрежда, пренася и почиства кофражните елементи; сковава дървени инвентарни кофражни платна; полага кофражни смазки.
2. Изработва кофражи по проектни кофражни планове, използвайки различни кофражни системи.
3. Изработва и монтира сложни кофражни елементи и конструкции с различно предназначение, конфигурация и натоварване.
4. Изработва дървени конструктивни форми по чертежи.
5. Изработва кофражни подпорни скелета без и по работни проекти за различни натоварвания.
6. Декофрира конструктивни елементи по указание.
7. Да вдига, сортира и отпуска кофражни елементи и заготовки с помощта на кран.
8. Да контролира такелажни операции.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда, противопожарна безопасност правилното използване на машини и съоръжения.
3. Отговаря за точното изпълнение на арматурния план, за устойчивостта на сглобки и връзки.
4. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.
5. Носи съответните лични предпазни средства за съответно възложената работа.
6. Да умее да работи в екип с други кофражисти и работници.
7. Носи отговорност за безаварийна, безопасна работа по обектите, на които работи.
8. Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
9. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

Requirements and necessary skills

ІІІ. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Да разчита всички видове кофражни чертежи.
2. Да познава и да може да борави с различните видове кофражни системи – да разчита чертежите и детайлите по техническите спецификации.
3. Да знае разходните норми и изчислява количества.
4. Да притежава първа квалификационна група по безопасност на труда при работа с ел. ток, съгласно чл.18 (1) от ПБЗ при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V. Обучение да се провежда не по-рядко веднъж на две години.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – средно или основно с професионална квалификация.
2. Професионален опит - шест месеца стаж по специалността при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитване.
3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативно, изпълнителност.

We offer

VI. МЕСТОРАБОТА
1. Позицията включва обекти в цялата страна - мобилна месторабота в различни райони на страната съгласно обектите за работа на фирмата и проектите за изпълнение.
2. МЕСТОРАБОТА – СОФИЯ

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1. Конкурентна работна залата
2. Работно Време – сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин. и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 1 година, с възможност за удължаване.

Повече информация относно заплащането и условията за работа ще бъде обсъдена с избраните кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.
ITCD