Силвър Стар
Търговец лекотоварни автомобили Мерцедес-Бенц и Фузо
гр. Бургас
длъжност на пълно работно време

Търговец лекотоварни автомобили Мерцедес-Бенц и Фузо

гр. Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Ритейл ЕАД е оторизиран дилър и сервиз на автомобили с марки Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо, с локации в София, Пловдив, Варна и Бургас. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако комбинацията от автомобили и продажби е Вашата мечтана работа,

ако умеете да консултирате и управлявате ефективно времето си,

ако успявате да постигате поставените цели и спазвате стриктно поети ангажименти,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация Бургас като:
ТЪРГОВЕЦ НА ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ И ФУЗО

Отговорности

• Наблюдение и анализ на пазара на лекотоварни автомобили в България, ежедневно търсене и консултиране на клиенти в Югоизточна България
• Активно водене на целия процес по продажба на лекотоварни автомобили Мерцедес-Бенц и Фузо (от конфигуриране и оферта до издаване на автомобил)
• Водене на ежедневна отчетност и изготвяне на прилежаща документация, в т.ч. оферти, договори и работа със специализирани софтуери (MBKS, Auto Master)
• Обработване на входящи запитвания и проследяване на клиентска удовлетвореност
• Презентиране на съпътстващи продукти и услуги пред краен клиент (физическо или юридическо лице), в т.ч. лизингови схеми и калкулации
• Осъществяване на цялостна комуникация с външни под/доставчици и производители на надстройки
• Контролиране поддръжката на складови автомобили в изряден външен вид и добро техническо състояние

Изисквания и необходими умения

• Предишен опит в директните продажби - минимум 2 години
• Задължително завършено техническо образование - средно или висше (за предпочитане - с автомобилна насоченост)
• Добри познания по английски и/или немски език (писмено и говоримо), ниво В1
• Умение за работа с MS Office, вкл. Excel
• Комуникативност, самоорганизираност, умения за работа в екип
• Шофьорска книжка – категория В, активен шофьор с нагласа за ежедневни пътувания в Югоизточна България

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати с опит в продажбите на автомобили, машини или резервни части.

Ние Ви предлагаме

• Ще имате свободата да увеличавате размера на възнаграждението си
• Ще преминете през въвеждащи и периодични обучения, съгласно програмата на Даймлер АД – производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо
• Ще работите на трудов договор с 8 часов работен ден и 22 дни платен годишен отпуск
• Ще придобиете познания при работа със специализирани софтуерни продукти и уеб-базирани платформи на Даймлер АД (вкл. MBKS и Auto Master)
• Ще бъдете част от разнообразни маркетингови активности, презентиращи бранда в различни локации на страната

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията (S_Van_Bs_0121), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.
ITCD