Преподавател ADR (Опасни товари)
София
hourly bases
Between 500 and 1000 bgn

Преподавател ADR (Опасни товари)

София hourly bases Between 500 and 1000 bgn

Responsibilities

Подготовка на водачи за придобиване на свидетелство за извършване на превоз на опасни товари.

Requirements and necessary skills

Правоспособност за извършване на подготовка на водачи за придобиване на свидетелство за извършване на превоз на опасни товари.

We offer

Организация за извършване на подготвката на водачи за придобиване на свидетелство за извършване на превоз на опасни товари.

Contact Information

Phone: 0888797346

ITCD