Възпитател
София
длъжност на непълно работно време

Възпитател

София длъжност на непълно работно време

За нас

Център Зита е бързоразвиващ се, образователен, куртурен и творчески детски център.

Отговорности

Да подпомага учебния процес и подготвянето на домашни работи при деца от първи до четвърти клас.
Да предлага интерактивни и творчески методи в усвояването на учебния материал.

Изисквания и необходими умения

Търсим общителни, лъчезарни и креативни хора с творчески и оригинален подход към децата.
Добре да познават учебния материал от 1 до 4 клас.
Да оказват помощ и в подготовката по един от езиците- английски или френски.
Образонатие: начална и предучилищна педагогика.

Ние Ви предлагаме

Добри условия за работа.
Коретно отношение.
Уютна атмосфера и приятелски екип.
ITCD