АЛМ-БГ ООД
under 5 служителя Apply See employer
Сервизен специалист
София
full-time

Сервизен специалист

София full-time

About us

"АЛМ-БГ" ООД е компания за инженеринг, доставка и монтаж на компресорно оборудване. Като официален дистрибутор на фирма ALMIG Kompressoren GmbH – Германия, предлагаме на българския пазар следните продукти:
• Винтови, бутални и спирални компресори
• Турбо компресори
• Безмаслени компресори
• Компресорни системи за железопътния транспорт
• Хладилни и адсорбционни изсушители
• Филтри, циклон сепаратори и кондезоотделители
• Ресивери за сгъстен въздух
• Системи за рекуперация на топлинна енергия
• Гаранционен и следгаранционен сервиз
• Технически консултации

Разполагаме със собствен сервиз и сервизна база с млад, мотивиран и високо квалифициран персонал, готов да откликне на нуждите на всеки клиент. Нашите квалифицирани техници предлагат разнообразни услуги. Те съветват и подпомагат Вашите служители при монтажа и пускането в експлоатация на компресорите и Ви помагат при инсталирането на съвременни системи за управление на процесите и контрола.

Responsibilities

• Диагностика, техническо обслужване и ремонт на винтови и бутални компресори;
• Монтаж и пуск в експлоатация на винтови компресори и компресорни станции;
• Диагностика и ремонт на хладилни машини;
• Отстраняване на аварии.

Requirements and necessary skills

• Мотивираност, енергичност и умения за работа в динамична среда;
• Техническо образование в сферата на електротехниката и електромеханиката; висшето техническо образование е сериозно предимство;
• Опитът в техническата поддръжка на такъв вид оборудване е предимство;
• Шофьорска книжка и готовност за чести командировки в страната;
• Умението за използване на техническа литература на английски език е предимство;
• Търсим дългосрочно ориентирани кандидати.

We offer

• Петдневна работна седмица с 8 часов работен ден;
• Командировките се извършват със служебен автомобил и съгласно наредбата
за командировките в страната;
• Работно фирмено облекло;
• Работа в малък и сплотен екип с висока мотивация ;
• Кариерно развитие. Разширяване на дейността на предлаганите продукти;
• Условия за развитие на познанията и уменията, обучения в страната и чужбина;
• Коректни трудово-правни взаимоотношения;
VCD