Финконт ЕООД
Оперативен счетоводител/ Специалист ТРЗ - Мicroinvest
жк Белите брези
full-time

Оперативен счетоводител/ Специалист ТРЗ - Мicroinvest

жк Белите брези full-time

About us

Клиентите на нашето дружество са с разнообразна дейност, като например дружество с нестопанска цел, действащо в областта на културата; дружество, занимаващо се с образователна дейност; лица в областта на търговията; онлайн продажбите; аутсорсинг; хотелиерство и ресторантьорство. Това дава изключително широк поглед върху бизнес процесите в страната. Ние считаме, че в нашия бизнес е от изключително значение прилагането на индивидуален подход към всеки клиент и предлагането на насочени решения към мениджмънта, свързани с финансовата отчетност.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете автобиография на български език и снимка. Документите Ви ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Responsibilities

- Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи
- Изготвяне на финансови и счетоводни справки
- Изготвяне, класифициране и архивиране на цялостна документация личен състав – трудови досиета, трудови договори и допълнителни споразумения, трудови книжки и т.н.
- Проследяване и срочно изготвяне на ведомости и фишове за заплати, служебни бележки, декларации към НОИ, отпуски, болнични, статистически справки и т.н.
- Изчисляване на задължения социално осигуряване;
- Изготвяне и подаване на уведомления към НАП
- Комуникация с държавни институции - Инспекция по труда, НАП, НОИ

Requirements and necessary skills

- Висше икономическо образование "Счетоводство и контрол" , " Финансов контрол" или "Финанси"
- Отлично владеене на Микроинвест Делта Про и Микроинвест ТРЗ/ЛС и MS Office
- Професионален опит минимум три години
- Владеене на Англиски език на високо ниво
- Добро познаване на данъчното, счетоводно, трудово и осигурително законодателство
- Аналитичност, отговорност и дисциплина
- Прецизност, лоялност и отлична самоорганизация

We offer

- Интересна и динамична работа в приятен колектив
- Открита, приятелска работна атмосфера, в която ценим сътрудничеството, прогресивното мислене и системния подход в работата
- Отлично възнаграждение

Contact Information

Phone: 0899229492

VCD