Инженер по поддръжка на сгради и съоръжения
на 30км. от гр. Ямбол
под-изпълнител, свободна практика
От 1500 до 2000 лв.

Инженер по поддръжка на сгради и съоръжения

на 30км. от гр. Ямбол под-изпълнител, свободна практика От 1500 до 2000 лв.

За нас

СТИНГ ПЛЮС е компания, която се занимава с проектиране, консултиране и инженерно подпомагане.

Отговорности

Възлага и инспектира изпълнението на строителни и ремонтни дейности на малки поръчки.
Изготвя малки проекти. Изготвя количествено-стойностни сметки свързани със строителство. Води кореспонденция на български и английски език с клиенти, изпълнители, държавни и общински служби.

Изисквания и необходими умения

Магистърска степен, инженер със специалност : Пътна, Електро, ОВК или Конструктивна, или Архитект.
AutoCAD, MS office, Adobe, Internet.
Минимум 3г. опит по специалността. Опит по поддръжка на сгради и сградни инсталации и системи е предимство.
Минимум 2г. международен опит. Признава се работа за чуждестранна фирма на територията на България, както и участия в международни проекти.

Ние Ви предлагаме

Работа в екип от 4 инженери на територията на военна база.
Минимум 1/3 от работните дни в месеца се работи онлайн от дома.
Работно време 08:00-17:00ч.

Информация за контакт

Телефон: +359898626617

VCD