Силвър Стар
more than 300 служителя Apply See employer
Специалист развитие на дилърска мрежа за Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо в България
Sofia
full-time

Специалист развитие на дилърска мрежа за Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо в България

Sofia full-time

About us

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако подхождате проактивно и управлявате ефективно времето си,

ако желаете да участвате в дефиниране и реализиране на концепции за развитие на дилърската мрежа,

ако сте с достатъчно аналитичен подход и умеете да координирате проекти,

ние Ви очакваме в екипa на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като:
СПЕЦИАЛИСТ РАЗВИТИЕ НА ДИЛЪРСКА МРЕЖА ЗА МЕРЦЕДЕС–БЕНЦ, СЕТРА И ФУЗО В БЪЛГАРИЯ

Responsibilities

• Имплементиране на дилърските стандарти за Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо в България, мониторинг и провеждане на одити, анализи и набелязване на мерки за оптимизиране на дейността на дилърствата
• Участие при реализиране на стратегии за корпоративна идентичност (брандиране, вътрешно и външно оформление на сгради, работни пространства и други)
• Провеждане на проучвания за клиентска удовлетвореност, в т.ч. прилагане на зададената от производителя методология, адаптация, преводи, справки, презентации, последващи препоръки и мерки за подобрение
• Непрекъснато актуализиране на база данни, договори и основни параметри, чрез платформите на Даймлер АД за глобална дилърска мрежа
• Планиране, актуализиране и координиране на проекти и стратегии за развитие на дилърска мрежа (управление на време и бюджет, участие на срещи по проекти и изготвяне на документация), вкл. ежедневно сътрудничество с колеги от всички локации

Requirements and necessary skills

• Завършено висше икономическо образование, с профил - статистика, иконометрия, прогнозиране, планиране и други релевантни специалности
• Отлично владеене на английски език за водене на активна комуникация, кореспонденция и преводи на текстове с автомобилна тематика
• Предишен опит в областта на административни дейности, вкл. анализ на показатели – минимум 1 година
• Умения за самоорганизиране, внимание към детайлите, комуникативност и пунктуалност
• Много добро ниво при работа с MS Office, предимно Excel и PowerPoint

Като предимство при подбора по документи ще се счита:
- предишен опит в автомобилния бранш/работа с автомобилни производители;
- опит в управление на проекти;
- ако кандидатът е активен шофьор, категория B.

We offer

• Ще работите на 8-часов работен ден при 5-дневна седмица с 22 дни платен годишен отпуск
• Ще имате непрекъснат достъп до уеб-базирани платформи на Даймлер АД за управление на дилърска мрежа
• Ще получите шанса да работите за генералния представител на Мерцедес-Бенц, Смарт, Сетра и Фузо за България, докосвайки се до световни, ноу-хау стандарти за работа
• Ще получите възможност за постоянен трудов договор (след изтичане на изпитателния срок) и развитие, в съответствие с демонстрирания потенциал

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, като посочите референтния номер на позицията (DN_0621), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.
VCD