КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Главен счетоводител за строително дружество
София
full-time
Between 4000 and 5000 bgn

Главен счетоводител за строително дружество

София full-time Between 4000 and 5000 bgn

About us

Мечтаете ли да сте част от много добре сработен екип?
Мечтаете ли да навлезете спокойно в спецификата на работата, като получавате 100 % съдействие на място?
Искате ли да работите по казуси, изискващи отлични познания и умения за „висш пилотаж“?
Ако отговорите Ви на тези 3 въпроса са „ДА!“, то тогава ние търсим Вас за позиция ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в българско строително дружество.

Responsibilities

КАКВО ВКЛЮЧВАТ ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Организация и управление на счетоводното обслужване на дружеството;
• Познаване и адекватно прилагане на действащите счетоводни и данъчни стандарти;
• Извършване на междинни и годишни счетоводни отчети, справки за управлението по показатели, други финансови отчети;
• Контрол на финансовите операции и административно-отчетните правила;

Requirements and necessary skills

ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше икономическо образование - Финанси, Счетоводство и контрол;
• Минимум 3-4 години опит на сходна позиция;
• Задълбочено познаване и използване на националните счетоводни стандарти и трудово, данъчно и финансово-счетоводно законодателство;
• Добро ниво на владеене на английски език;
• Отлична компютърна грамотност;
• Комуникативни умения;
• Екипна работа и способност за вземане на самостоятелни решения.

We offer

КЛИЕНТЪТ НИ ПРЕДЛАГА:

• Постоянен трудов договор;
• Стартова брутна работна заплата - 4 300.00 лв.;
• Възможност за дългосрочна кариера;
• Коректност в трудовите взаимоотношения;

При интерес от Ваша страна, моля изпратете ни Ваша актуална автобиография .
На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените по документи кандидати.

„Корект Консулт България“ ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под № 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика.

С настоящото кандидатстване, давате съгласието си обработката на личните Ви данни и предоставяне на възможности за наемане на работа и за бъдещи проекти, да се извършва от „Корект Консулт България“ ЕООД, в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за Защита на Личните Данни.

Contact Information

Phone: 8519115