Ипей АД
Програмист на GO (golang) и C
София
длъжност на пълно работно време

Програмист на GO (golang) и C

София длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме ИПЕЙ АД, част от Датамакс систем холдинг АД, в който към момента работят над 200 човека. Централата на холдинга се намира на топ локация в центъра на гр.София. Холдингът има над 20 годишен опит в разработването и внедряването на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Наши клиенти са български и международни частни и държавни компании, като основно това са банкови и финансови институции.

Отговорности

Във връзка с непрекъснатото си нарастване и разширяване, търсим да присъединим към екипа си Програмист на GO (golang) и C, който ще разработва html базирани системи и приложения, софтуер за комуникация с финансови институции, системи за обработка на плащания.

Изисквания и необходими умения

Нашите изисквания:
• Програмиране на GO и С;
• Добро познаване и ползване на HTML и CSS;
• Опит в разработка на уеб-базирани системи;
• Владеене на SQL, опит с бази данни;
• Познаване на OS Linux;
• Предимство е владеене на GO (обучаване на място при липса на знания);
• Образование в областта на компютърните науки;
• Умение за спазване на срокове;
• Умение за бързо придобиване на нови знания и умения.

Ние Ви предлагаме

Това, което Ви предлагаме:
• Отлично заплащане спрямо опита и квалификацията;
• Допълнителни социални придобивки;
• Работа по големи и интересни проекти, с възможност за пренасочване към други проекти и отдели в компанията, ако желаете;
• Работа в неформална и приятелска атмосфера, в просперираща компания със стабилни позиции на пазара;
• Работно място в бизнес сграда в центъра на гр. София, на удобно и комуникативно място;
• Гъвкаво работно време, което позволява спокоен баланс с личните ангажименти и интереси;
• Възможности за обучение за тези, които търсят и искат развитие.

Ако търсите промяна.
Ако искате да се развивате и усъвършенствате.
Ако искате да работите в приятелска и спокойна атмосфера.
Ако за Вас е важно мнението Ви да се чува и зачита, заповядайте при нас.

Ще се радваме да се присъедините към екипа ни, като изпратите актуална автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и тест за оценка на познанията по С.
Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД.
Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи информация за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето не личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Ипей АД само за целите на подбора на персонал в компанията. В случай на отказ на кандидатурата Ви или при самоинициативни кандидатури, ако не е налична свободна позиция по Вашите компетенции, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година от получаването на отказа.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до данните си, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация. Ако прецените или решите, че има нарушаване на правата Ви по отношение на личните данни, може да сезирате Комисията за защита на личните данни.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
Ипей АД, ЕИК 131409398, със седалище и адрес на управление област София, гр. София, ул. Иван Вазов 16.
С доброволното си предоставяне на Ваша лична и професионална информация за целите на процеса по подбор, изразявате своето изрично съгласие личните ви данни да бъдат обработвани, съгласно посочените по-горе условия. Съгласието Ви е доброволно. Може да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за бъдещ период, като данните ще бъдат унищожени в срок до една календарна седмица.
VCD