Ипей АД
Оператор call center
София
длъжност на пълно работно време

Оператор call center

София длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме ePay.bg, част от Датамакс систем холдинг АД. Централата на холдинга се намира в центъра на гр.София. Компанията ИПЕЙ АД предоставя услуги по обработка на плащания с банкови карти и на банкови транзакции в отворени мрежи, електронна търговия и сигурност на предаваната чрез интернет информация.
ИПЕЙ АД е сертифициран доставчик на услуги (Level 1 Service Provider) в съответствие с правилата на международните картови организации. От 2007г. ePay.bg притежава най-високия сертификат за сигурност от VISA и MasterCard.
От стартирането си системата придобива все по-голяма популярност и доверие сред крайните потребители, като резултат от усилията ни да отговаряме в максимална степен на нуждите на клиентите и да предлагаме онлайн услуги, базирани на най-съвременните информационни технологии. Предлаганите от нас услуги се ползват от почти всички банки в страната, от финансови и държавни институции.

Отговорности

Във връзка с непрекъснатото си нарастване и разширяване, търсим да присъединим към екипа си Оператор call center. Работата е разнообразна и не е свързана с целодневно обслужване на телефонната централа.

Самата работа:
• Навременно и компетентно обслужване на клиенти на ePay.bg по телефон, email или на място в офиса;
• Осигуряване на нужната подкрепа на клиентите на ePay.bg с цел съдействие за най-доброто разрешаване на запитването;
• Пренасочване на запитването към по-високо ниво при невъзможност за съдействие;
• Регистриране на всяко обаждане от клиентите на ePay.bg в специален регистър;
• Изготвяне на справки по различни критерии и за различни цели.

Изисквания и необходими умения

Нашите изисквания:
• Работно ниво на английски език е задължително;
• Много добри комуникативни и аналитични умения;
• Умение за бързо придобиване на нови знания и умения;
• Етичност и дискретност в работата, отговорност и дисциплина;
• Средно/Висше образование;
• Предимство е предишен опит на подобна позиция.

Ние Ви предлагаме

Това, което Ви предлагаме:
• Работно време от 09:00 до 18:00 часа по график, като се работи в събота или неделя и се почива в работен ден;
• Допълнителни социални придобивки;
• Работа в неформална и приятелска атмосфера, в просперираща компания със стабилни позиции на пазара;
• Работно място в бизнес сграда в центъра на гр. София, на удобно и комуникативно място;
• Възможности за обучение за тези, които търсят и искат развитие.

Ако търсите промяна или ново начало.
Ако искате да се развивате и усъвършенствате.
Ако искате да работите в приятелска и спокойна атмосфера.
Ако за Вас е важно мнението Ви да се чува и зачита, заповядайте при нас.

Ще се радваме да се присъедините към екипа ни, като изпратите автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД.
Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи информация за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Ипей АД само за целите на подбора на персонал в компанията. В случай на отказ на кандидатурата Ви или при самоинициативни кандидатури, ако не е налична свободна позиция по Вашите компетенции, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година от получаването на отказа.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до данните си, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация. Ако прецените или решите, че има нарушаване на правата Ви по отношение на личните данни, може да сезирате Комисията за защита на личните данни.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
Ипей АД, ЕИК 131409398, със седалище и адрес на управление област София, гр. София, ул. Иван Вазов 16
С доброволното си предоставяне на Ваша лична и професионална информация за целите на процеса по подбор, изразявате своето изрично съгласие личните ви данни да бъдат обработвани, съгласно посочените по-горе условия. Съгласието Ви е доброволно. Може да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за бъдещ период, като данните ще бъдат унищожени в срок до една календарна седмица.
VCD