Ипей АД
50 - 300 служителя Apply See employer
Бранд мениджър
Sofia
full-time

Бранд мениджър

Sofia full-time

About us

Ние сме ePay.bg и от 1999 г. предоставяме услуги по обработка на плащания с банкови карти и на банкови транзакции в отворени мрежи, електронна търговия и сигурност на предаваната чрез интернет информация. Част от нашата група е и компанията за платежни услуги EasyPay, която има над 2700 каси в страната и чужбина.

ИПЕЙ АД е сертифициран доставчик на услуги (Level 1 Service Provider) в съответствие с правилата на международните картови организации. От 2007 г. ePay.bg притежава най-високия сертификат за сигурност от VISA и MasterCard.

За последните 21 години, хиляди хора плащат сметките и данъците си през нашата система. Предоставяме и услуги, които се ползват от почти всички банки в страната, от финансови и държавни институции. От 2016 г. имаме и сайт за продажба на билети за събития.

Responsibilities

Търсим да присъединим към екипа си Бранд мениджър, който да отговаря за развитието на epaygo.bg - продуктът ни за продажба на билети и събития.

Работата:
•Следи пазара, финансовото представяне на продукта, повишаването на пазарния му дял и развитието му;
•Отговаря за маркетинг активностите на марката;
•Инициира срещи с потенциални партньори и промоутъри с цел представяне на платформата;
•Поддържа контакт с клиенти и им оказва съдействие при работа с платформата;
•Разработва годишна стратегия и бюджет за развитието на марката, изпълнява го и следи регулярно резултатите;
•Спомага разработването на нови продукти и услуги, свързани с марката, инициира представянето им на пазара;
•Участва пряко в изграждането и поддържането на актуална и точна база данни за клиентите на компанията;
•Изготвя отчети, справки, анализи и препоръки, касаещи маркетинговата и търговска дейност на дружеството;

Requirements and necessary skills

Нашите изисквания:
•Висше икономическо образование, с предимство в областта на маркетинг;
•Поне 4 г. опит в рекламна агенция или промоутърска компания; дейност, свързана със събития;
•Отлична компютърна грамотност;
•Много добро ниво на английски език;
•Много добри комуникативни и аналитични умения;
•Етичност и дискретност в работата, отговорност и дисциплина.

We offer

Това, което Ви предлагаме:
•Работа в неформална и приятелска атмосфера, в просперираща компания със стабилни позиции на пазара;
•Интересни проекти и динамична работа;
•Допълнителни социални придобивки;
•Работно място в бизнес сграда в центъра на гр. София, на удобно и комуникативно място;

Ако търсите промяна или ново начало.
Ако искате да се развивате и усъвършенствате.
Ако искате да работите в приятелска и спокойна атмосфера.
Ако за Вас е важно мнението Ви да се чува и зачита, заповядайте при нас.

Ще се радваме да се присъедините към екипа ни, като изпратите автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД.
Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи информация за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Ипей АД само за целите на подбора на персонал в компанията. В случай на отказ на кандидатурата Ви или при самоинициативни кандидатури, ако не е налична свободна позиция по Вашите компетенции, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година от получаването на отказа.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до данните си, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация. Ако прецените или решите, че има нарушаване на правата Ви по отношение на личните данни, може да сезирате Комисията за защита на личните данни.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
Ипей АД, ЕИК 131409398, със седалище и адрес на управление област София, гр. София, ул. Иван Вазов 16
С доброволното си предоставяне на Ваша лична и професионална информация за целите на процеса по подбор, изразявате своето изрично съгласие личните ви данни да бъдат обработвани, съгласно посочените по-горе условия. Съгласието Ви е доброволно. Може да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за бъдещ период, като данните ще бъдат унищожени в срок до една календарна седмица.