Специалист Поддръжка на системи за Online банкиране (QA)
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Поддръжка на системи за Online банкиране (QA)

София длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме Датамакс АД, част от Датамакс систем холдинг АД, в който към момента работят над 200 човека. Централата на холдинга се намира в центъра на гр.София. Компанията Датамакс АД има над 20 годишен опит в областта на изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Наши клиенти са български и международни частни и държавни компании, като основно това са банкови и финансови институции.

Отговорности

Във връзка с непрекъснатото си нарастване и разширяване търсим да присъединим към екипа си Специалист Поддръжка на системи за Online банкиране (QA), който ще участва в тестването и поддържането на Online банкови системи за наши клиенти, както и координирането процеса на разработка на нови функционалности.

Вашите задължения:
• Тестване - откриване, възпроизвеждане и описание на грешките;
• Комуникация с клиентите на фирмата и с разработчиците на софтуер в процеса на анализ и уточняване на промените;
• Координиране на процеса по анализ, оценка, разработка, тестване и внедряване;
• Работа с WEB базирани системи и технологии;
• Тестване на мобилни приложения;
• Уточняване и специфициране на детайли по изпратени задания от клиенти, когато не са ясно дефинирани;
• Изготвяне на документация;
• Създаване и описание на тестови сценарии;
• Спазване на правилата в процеса на разработка, тестване и внедряване.

Изисквания и необходими умения

Нашите изисквания:
• Опит на подобна позиция в банковата сфера или в компания, разработваща софтуерни продукти;
• Базови познания относно архитектурата на WEB приложенията;
• Работа с Бази данни и SQL;
• Опит в изготвянето на документация;
• Владеене на английски език на работно ниво;
• Много добри комуникативни и аналитични умения;
• Умение за бързо придобиване на нови знания и умения.

Ще бъдете с предимство, ако имате:
• Висше икономическо или техническо образование;
• Опит в тестване на Fron-end и Back-end;
• Опит в тестване на REST API;
• Опит при внедряването и поддръжката на софтуер;
• Работа с Oracle база данни;

Ние Ви предлагаме

Това, което Ви предлагаме:
• Отлично заплащане спрямо опита и квалификацията;
• Допълнителни социални придобивки;
• Работа в неформална и приятелска атмосфера, в просперираща компания със стабилни позиции на пазара;
• Работно място в бизнес сграда в центъра на гр. София, на удобно и комуникативно място;
• Гъвкаво работно време, което позволява спокоен баланс с личните ангажименти и интереси;
• Възможности за обучение за тези, които търсят и искат развитие.

Ако търсите промяна или ново начало.
Ако искате да се развивате и усъвършенствате.
Ако искате да работите в приятелска и спокойна атмосфера.
Ако за Вас е важно мнението Ви да се чува и зачита, заповядайте при нас.

Ще се радваме да се присъедините към екипа ни, като изпратите автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и тест.

Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД.
Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи информация за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Датамакс АД само за целите на подбора на персонал в компанията. В случай на отказ на кандидатурата Ви или при самоинициативни кандидатури, ако не е налична свободна позиция по Вашите компетенции, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година от получаването на отказа.

Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до данните си, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация. Ако прецените или решите, че има нарушаване на правата Ви по отношение на личните данни, може да сезирате Комисията за защита на личните данни.

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента: Датамакс АД, ЕИК 831257470, със седалище и адрес на управление област София, гр. София, ул. Иван Вазов 16.

С доброволното си предоставяне на Ваша лична и професионална информация за целите на процеса по подбор, изразявате своето изрично съгласие личните ви данни да бъдат обработвани, съгласно посочените по-горе условия. Съгласието Ви е доброволно. Може да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за бъдещ период, като данните ще бъдат унищожени в срок до една календарна седмица.