Старши Java програмист
София
длъжност на пълно работно време

Старши Java програмист

София длъжност на пълно работно време

За нас

Търсите промяна или ново начало?
Искате да работите в приятелска и спокойна обстановка?
За Вас е важно мнението Ви да се чува и зачита?

Тогава елате в екипа на Инфонотари ЕАД – част от Датамакс систем холдинг, с над 200 човека персонал (основно ИТ специалисти) и над 20 годишна бизнес история.

За нас:
Ние сме Инфонотари ЕАД – водещ квалифициран доставчик на удостоверителни услуги от 2005 г. Компанията ни предлага публични услуги по електронна идентификация, издаване и управление на удостоверения за квалифициран електронен подпис, квалифициран електронен печат, квалифицирано удостоверяване на време и други.
Също така разработваме и предоставяме информационни приложения в областта на информационната сигурност, подписване и валидиране на електронни документи, електронна препоръчана поща и др.

Отговорности

За позицията:
Във връзка с непрекъснатото си нарастване и разширяване, търсим да присъединим към ИТ екипа си Старши Java програмист, който ще участва и ръководи проекти в разработката и поддръжката на иновативни удостоверителни услуги, предоставяни от нашата компания.

Изисквания и необходими умения

Търсени умения и опит:
• Поне 3 години опит с Java и добро познаване на Spring Framework (Spring Boot или JEE), REST;
• Добри познания по SQL и JPA;
• Познания по HTML, CSS и JavaScript;
• Много добри комуникативни и аналитични умения;
• Умение за управление на проекти и работа в екип;
• Работно ниво на английски език.

Ще бъдете с предимство, ако имате:
• Опит в създаването на автоматични тестове (JUnit или друга система за тестване);
• Опит с PKCS#11 или друг интерфейс за управление на криптографски устройства;
• Познания по PKI;
• Опит при разработване на софтуер за Windows, MacOS, Linux;
• Опит със C, C++, Qt5;
• Възможност да започнете веднага;
• Завършено висше образование в областта на компютърните науки.

Ние Ви предлагаме

Нашето предложение:
• Отлично заплащане спрямо опита и квалификацията;
• Допълнителни социални придобивки;
• Работа по иновативни и важни проекти;
• Работа в неформална и приятелска атмосфера, в просперираща компания със стабилни позиции на пазара и коректно отношение към екипа;
• Работно място в бизнес сграда в центъра на гр. София, на удобно и комуникативно място;
• Гъвкаво работно време, което позволява спокоен баланс с личните ангажименти и интереси;
• Възможности за специализирано обучение за тези, които търсят и искат развитие.

Ще се радваме да се присъедините към екипа ни, като изпратите автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и тест за оценка на познанията.
Всички кандидатури ще бъдат третирани като поверителни, съгласно ЗЗЛД.
Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи информация за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Инфонотари ЕАД само за целите на подбора на персонал в компанията. В случай на отказ на кандидатурата Ви или при самоинициативни кандидатури, ако не е налична свободна позиция по Вашите компетенции, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година от получаването на отказа.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до данните си, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация. Ако прецените или решите, че има нарушаване на правата Ви по отношение на личните данни, може да сезирате Комисията за защита на личните данни.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
Инфонотари ЕАД, ЕИК 131276827, със седалище и адрес на управление област София, гр. София, ул. Иван Вазов 16.
С доброволното си предоставяне на Ваша лична и професионална информация за целите на процеса по подбор, изразявате своето изрично съгласие личните ви данни да бъдат обработвани, съгласно посочените по-горе условия. Съгласието Ви е доброволно. Може да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за бъдещ период, като данните ще бъдат унищожени в срок до една календарна седмица.
VCD