ЧСУ "Свети Георги" ЕООД
Учител по история на английски език
София
full-time

Учител по история на английски език

София full-time

About us

ЧСУ „Свети Георги” съчетава най-доброто от българската и британската образователни системи, за да предостави висококонкурентно международно образование на своите ученици. Във връзка с разрастването на организацията, увеличаване броя на децата в училището и формиране на нови класове, търсим учител по история на английски език.
Да сте част от нас означава да желаете да развивате своята креативност и професионализъм и да получавате подкрепа от една иновативна и разрастваща се организация, а също и да работите в млад, енергичен и амбициозен екип.
Ако считате, че ние сме Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип.
Изпратете ни Вашата автобиография, мотивационно писмо и актуална снимкa по Ваше желание, важно е да посочите и контакти /ел. адреси и имена/ за препоръки, в съответствие с чл. 128а, ал.2 от КТ.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
От частно средно училище „Свети Георги” събираме следните данни за Вас: имена, адрес, телефон, пол, години, професионален опит, образование, квалификации и друга доброволно предоставена от Вас информация в автобиографията Ви, въз основа на предоставеното съгласие, с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате.

Responsibilities

• Да планирате, организирате и провеждате образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
• Да планирате и извършвате диагностична дейност, свързана с прогреса и развитието на учениците;
• Да носите отговорност за опазване на живота и здравето на децата по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището.

Качества, които трябва да притежавате:

• Да обичате работата с деца;
• Да имате желание да се развивате и обучавате;
• Да можете да работите в екип.

Requirements and necessary skills

• Висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „История“, „Педагогика на обучението по история и чужд език“ или специалност „Учител по история“;
• Безупречно владеене на английски език – ниво C2 или носител на езика;
• Опит в преподаването в международни училища;
• Опит в преподаването по системата Cambridge International;
• Опит при подготовка на ученици за национално външно оценяване и международни изпити по история на английски език ще бъде предимство;

We offer

• Трудов договор и добавка отличен социален пакет;
• Атрактивни бонуси и стимули;
• Работно време – 8 часа и условия на труд съгласно Кодекса на труда.

Contact Information

Phone: 0884501721

VCD