КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Административен специалист
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Административен специалист

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Търсим подходящи кандидати за позиция АДМИНИСТРАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ в офиса на наш клиент – българска фирма с дългогодишен опит в агроиндустрията.

Responsibilities

КАКВО ЩЕ СЕ ОЧАКВА ОТ ВАС:
• Управление на писмената и устна комуникация в офиса
• Актуализиране и поддръжка на документацията и бази данни за:
- продукти използване в земеделското производство, както и следене на текущи наличности (семена, продукти за растителна защита, торове)
- автопарка на фирмата (застраховки, гтп, винетки, техническо обслужване, гориво)
• Обработка и регистрация на оперативна информация за отдел „Счетоводство“ (себестойност, производствени разходи, рекапитулация)
• Работа с профилиран софтуер – Technofarm
• Регулярно подаване на уведомления към държавни институции
• Други административни офис дейности (куриери, консумативи, резервации, организиране мероприятия)
• Спазване на бизнес етикет при комуникация с клиенти, партньори и други посетители в офиса на фирмата

Requirements and necessary skills

ВАШИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УМЕНИЯ:
• Подходящо образование(икономическо, бизнес администрация)
• Предишен опит на подобна позиция е предимство.
• Високо ниво на езикова грамотност – добър, ясен изказ и отличен правопис на български език.
• Много добра компютърна грамотност
• Организационни умения
• Комуникативност и умение за работа в екип

We offer

КАКВО ПРЕДЛАГА КЛИЕНТЪТ НИ:
• Постоянен трудов договор
• Адекватно заплащане
• Интересна и динамична работа с висока степен на отговорност и самостоятелност
• Екип с висока професионална квалификация и ентусиазъм
При интерес от Ваша страна, не се колебайте да кандидатствате с Вашата актуална автобиография.
На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените по документи кандидати.,
„Корект Консулт България“ ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под № 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика.
С настоящото кандидатстване давате съгласието си за обработката на личните Ви данни и предоставяне на възможности за наемане на работа да се извършва от „Корект Консулт България“ ЕООД, в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за Защита на Личните Данни.

Contact Information

Phone: 8519115

VCD