Ship broker – dry cargo for Turkish market with English and Turkish languages / Корабен брокер за турския пазар с английски и турски
Варна
длъжност на пълно работно време

Ship broker – dry cargo for Turkish market with English and Turkish languages / Корабен брокер за турския пазар с английски и турски

Варна длъжност на пълно работно време

За нас

Ship broker – dry cargo for Turkish market with English and Turkish languages
“Simpson Spence Young Bulgaria“ Ltd is looking for Turkish and English speaking Dry bulk chartering and marketing assistant for Turkish market
Main responsibilities
Establishing and development relations with customers – Ship owners and/or operators or Charterers for chartering of ships for cargoes originating from Turkey.
Requirements
- University degree in Maritime or International trade fields – a must
- Fluent in Turkish language including Maritime and International trade terms and language – a must
- Fluent in English language including Maritime and International trade terms and language – a must
- Minimum 24 months experience in dry cargo transportation of goods by sea in Ship owning or Charterers/Trading or Shipbroking company – a must
- Previous work experience in Bulgarian company for dry cargo transportation of goods by sea in Ship owning or Charterers/Trading or Shipbroking – a must
- Good to high level of computer literacy
- Previous work experience in working with and contacts and/or some network of clients from Turkey in respect with transportation of goods by sea – shipowners/operators and / or charterers – a must
- References from previous Employers in the field of transportation of dry cargoes by sea are preferred but not a must
Company offer
- Competitive package and terms
- Work in large International shipbroking company within Young and motivated team
Please submit Your CV (in Enlgish language only), diplomas, certificates, references latest by 18th July 2021.

Описание на позицията

КОРАБЕН БРОКЕР ЗА ТУРСКИЯ ПАЗАР С АНГЛИЙСКИ И ТУРСКИ
“Симпсън Спенс Янг България” ЕООД търси да назначи корабен брокер за турския пазар с английски и турски.
Основни отговорности:
Установявавне и развитие на отношения с клиенти – корабособственици/корабни оператори или чартьори, за фрахтоване на кораби от Турция.
Изисквания:
- Университетско образование в сферата на корабоплаването или международната търговия
- Турски език писмено и говоримо с познаване на международни морски и търговски термини – задължително
- Английски език писмено и говоримо с познаване на международни морски и търговски термини – задължително
- Минимум 24 месеца опит в сферата на превоза на товари по море, корабно менажиране или корабно фрахтоване/чартиране/.
- Предходен професионален опит в българска компания в сферата на превоза на товари по море, корабно менажиране или корабно фрахтоване/чартиране/ - задължително
- Високо ниво на компютърна грамотност.
- Предходен професионален опит в работата и контакти с клиенти в Турция в сферата на морските търговски превози – корабособственици/ корабни оператори или чартьори - задължително
- Препоръки от предишни работодатели от сферата на морски превоз на насипни товари са предпочитани, но не задължителни.
Компанията предлага:
- Работа в голяма, международна компания, занимаваща се с корабно чартиране и брокераж като част от млад и мотивиран екип.
- Привлекателни условия и заплащане.
Моля, автобиографии (изцяло на английски език), дипломи, сертификати и препоръки да бъдат предоставени до 18 юли 2021г.

Информация за контакт

Телефон: 0889949475

VCD