младши счетоводител
Варна
full-time internship position
Between 1500 and 2000 bgn

младши счетоводител

Варна full-time internship position Between 1500 and 2000 bgn

About us

Международна транспортна и логистична компания с офис във Варна

Responsibilities

-профилни знания, умения и способности;
- владеене на английски и български език.
-познаване на счетоводната програма Office Plus

Requirements and necessary skills

-профилни знания, умения и способности;
- владеене на английски и български език.
-познаване на счетоводната програма Office Plus

We offer

Работа в Международната транспортна и логистична компания с офис във Варна

Contact Information

Phone: 0878877365

VCD