Силвър Стар
Служител в отдел Човешки ресурси
гр. София
длъжност на пълно работно време

Служител в отдел Човешки ресурси

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако умеете да спазвате конфиденциалност на информацията,

ако сте умерено комуникативен, но достатъчно пунктуален,

ако желаете да се развивате в сферата на подбор на персонал,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като:
СЛУЖИТЕЛ В ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА)

Отговорности

• Администрира и отчита процеса по подбор на персонал, съгласно процедурите на фирмената група, вкл. чрез специализиран софтуер за УЧР и Excel
• Активно участва при създаване и разпространение на обяви за вакантни позиции и стажантски програми
• Селектира по документи и подпомага провеждането на срещи с кандидати, посредством различни методи и видове интервюта
• Непрекъснато комуникира (дистанционно и на място) с кандидати за работа и стажове, в т.ч. покани за интервюта, обратна връзка
• Подготовка и участие на кариерни изложения в страната, вкл. рекламни и презентационни материали

Изисквания и необходими умения

• Притежава диплома за завършено висше образование в областта на Човешки ресурси
• Има предишен опит в подбор на персонал
• Е изключително организиран, стриктен и умее да работи със срокове
• Ползва свободно MS Office пакет
• Владее английски език (писмено и говоримо)

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати:
- работили със специализиран софтуер за управление на Човешки ресурси
- притежаващи шофьорска книжка (активно шофиране).

Ние Ви предлагаме

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.
Ако умеете да спазвате конфиденциалност на информацията,
ако сте умерено комуникативен, но достатъчно пунктуален,
ако желаете да се развивате в сферата на подбор на персонал,
ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като:
СЛУЖИТЕЛ В ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ (ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА)
Основни задължения на позицията:
• Администрира и отчита процеса по подбор на персонал, съгласно процедурите на фирмената група, вкл. чрез специализиран софтуер за УЧР и Excel
• Активно участва при създаване и разпространение на обяви за вакантни позиции и стажантски програми
• Селектира по документи и подпомага провеждането на срещи с кандидати, посредством различни методи и видове интервюта
• Непрекъснато комуникира (дистанционно и на място) с кандидати за работа и стажове, в т.ч. покани за интервюта, обратна връзка
• Подготовка и участие на кариерни изложения в страната, вкл. рекламни и презентационни материали

Изисквания към търсения кандидат:
• Притежава диплома за завършено висше образование в областта на Човешки ресурси
• Има предишен опит в подбор на персонал
• Е изключително организиран, стриктен и умее да работи със срокове
• Ползва свободно MS Office пакет
• Владее английски език (писмено и говоримо)

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати:
- работили със специализиран софтуер за управление на Човешки ресурси
- притежаващи шофьорска книжка (активно шофиране).

Предимствата за Вас:
• Ще работите на пълен работен ден при 5-дневна работна седмица с 22-дневен платен годишен отпуск и трудов договор
• Ще придобиете реален трудов опит и обучение за работа със специализиран софтуер за УЧР, модул Подбор
• Ще получите шанса да работите за генералния представител на Mercedes-Benz, FUSO и Setra за България в приятелски настроен екип
• Ще бъдете директно подчинени на Мениджър подбор, оценка и развитие на персонала за цяла България

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език като посочите референтния номер на позицията (HR_Emp_0721), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.
Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.
Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.
Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.
Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.

VCD