АББ Пауър Гридс България ЕООД
Монтьор, изпитване на електросъоръжения
Севлиево
длъжност на пълно работно време

Монтьор, изпитване на електросъоръжения

Севлиево длъжност на пълно работно време

За нас

Хитачи АББ Пауър Гридс е иновативен технологичен лидер, който осигурява достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички. Ние помагаме на светлината да достигне домовете, и да имаме работещи фабрики, болници и училища. Елате такива, каквито сте, и се подгответе да станете по-добри, докато се учите от другите. Донесете страстта и енергията си и се включете в един екип, който цени една проста истина: Разнообразие + Сътрудничество = Иновации

Отговорности

Познава техническата документация на изделията и документацията, свързана с контрол и изпитване;
Подпомага свързването на изделието към тестовото оборудване, съгласно документацията и принципната електрическа схема и спазване на правилата за безопасност;
Изпитва 100% от готовите изделия, съгласно техническата документация;
Извършва функционален тест с измервателно оборудване;
Извършва тест за частични разряди под високо напрежение;
Извършва диелектричен тест;
Поставя обозначителен знак за извършен контрол и изпитване;
Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления;
Поддържа в изправност изпитвателните уреди и апарати и др.;
Контролира отстраняването на техническия проблем в оборудването;
Следи за изправността и наличността на инструментите и специализираното оборудване и създава документи при необходимост от бракуване на части, дефектирали по време на монтаж и изпитване.

Изисквания и необходими умения

Завършено техническо образование - електро профил;
Работа с принципна ел. схема;
Умения за извършване на електрически измервания;
Умения за работа с компютър;
Владеене на английски език е предимство.

Ние Ви предлагаме

13-та заплата;
Ваучери за храна;
Допълнително здравно осигуряване ;
Осигурен транспорт;
Финансова помощ при релокация;
Допълнителни бонуси.

Информация за контакт

Телефон: 0882109086

VCD