EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Оператори, телефонен център
Пловдив
full-time

Оператори, телефонен център

Пловдив full-time

Responsibilities

• Приемане, регистриране и отговор на клиентски запитвания по един от приетите комуникационни канали - телефон, имейл, писмо;
• Приемане и регистриране на жалби;
• Обработване на сигнали за липса на захранване, в това число аварии и планирани изключвания;
• Работа на смени, включително до 2 нощни сме-ни на месец.

Requirements and necessary skills

• Висше образование или настоящи студенти;
• Опит при обслужване на клиенти е предимство;
• Добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook);
• Владеенето на английски език е предимство
• Умения за работа в екип, комуникативност, клиентоориентираност и способност за работа в динамично променяща се среда.

We offer

• Входящо обучение и пълна подкрепа при навлизане в работните процеси
• Навременно и коректно заплащане
• Утвърдени правила и стандарти на работа
• Много добри условия на труд
• Осигурен транспорт до работното място

Срок за кандидатстване: 28.07.2021 г.

Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо чрез бутон "Кандидатстване".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Contact Information

Phone: 032/ 301 491

VCD