АББ България
Технически организатор в производството
с. Стряма
full-time

Технически организатор в производството

с. Стряма full-time

About us


Технически организатор (отговорник материали)
АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация на процеси и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави.


Във връзка с увеличаване на обема на работа търсим:


Технически организатор (отговорник материали)

Responsibilities

• Подготвя в срок количеството материали за текущи и предстоящи проекти;
• Работи с количествени сметки на проекти за ел. табла (документацията е на английски);
• Взаимодейства с отдела по Вътрешна логистика, Планиране и Качество при получаване на стока;
• Отговаря за правилната подредба и маркиране на материалите на производствената линия;
• Своевременно сигнализира на отдел Планиране за изчерпване на важни материали;
• Следи за правилното пакетиране и маркиране на готовите изделия при износ;
• При необходимост подпомага инженерите в разработването на нови проекти;
• Работи с ERP система и се грижи за актуалната информация в нея;
• Координира процеса и броенето в склада по време на инвертаризация;
• Систематизира и представя информация за производствената линия.

Requirements and necessary skills

• Средно или висше техническо образование (електротехника и/или познаване на електроматериали) ще се счита за предимство;
• Опит за работа с ERP система / SAP / ще се счита за предимство;
• Опит в производствена среда не по-малко от 2 години;
• Добро владеене на MS Office / Word, Excel, Outlook /;
• Добро владеене на английски език;
• Умения за работа в екип и способност за взимане на бързи решения в динамична среда;
• Комуникационни умения;
• Възможност за работа на смени;
• Отговорност и дисциплинираност;
• Сръчност и наблюдателност.

We offer

Компанията предлага:


• Отлични условия на работа в динамична среда;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Работа в млад и енергичен екип;
• Мотивиращо заплащане и социални придобивки;
• Организиран транспорт до работното място;
• Осигурено медицинско обслужване на място;
• Възможности за развитие в международна компания.


Ако това е търсената от Вас позиция и отговаряте на посочените изисквания,
моля изпратете ни Вашата актуална автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
VCD